SOTO Archive
SOTO is a studio/live music venue by kukangendai

Date :

Title :Sugai Ken / Ken Furudate / Kazumichi Komatsu
Performer :SUGAI KEN、Ken FURUDATE、Kazumichi Komatsu、DJ 江村幸紀(Em records)